Pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách je samostatně vymezen „A“ Klub, jehož klubová setkání se v prostorách zařízení uskutečňují samostatně jednou za dva týdny. Jeho posláním je vedení a motivace klientů s diagnózou syndromu závislosti k abstinenci překonávání úskalí s ní spojených.