Pomáháme lidem

s chronickým duševním onemocněním

Pomocí:

  • trénování paměti
  • nácviku domácích prací
  • rukodělných činností
  • šicí dílny a tkalcovského stavu
  • tvůrčí činnosti v keramické dílně
  • výrobků v truhlářské dílně
  • výletů a exkurzí

Odeslat

AKTUALITY