Nácvik vaření a vedení domácnosti

Nácvik vaření a vedení domácnosti – skupinová aktivita probíhá v prostorách Klubu duševního zdraví, individuálně na Domečku. Uživatelé se seznamují se správným stolováním, dodržováním stravovacího a pitného režimu, zásadami racionální výživy, používáním základního kuchyňského inventáře a bezpečnou obsluhou a údržbou základních spotřebičů, hygienou v kuchyni, skladováním potravin. Prakticky si zkoušejí základní způsoby tepelné úpravy pokrmů, polévky, úpravy masa,…