Trénování paměti

Skupinové či individuální procvičování krátkodobé a dlouhodobé paměti, pozornosti, soustředění, myšlení v souvislostech a logického myšlení, prostorové představivosti a práce se slovní zásobou.